Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu
  Przyjęcia

Zwierzęta są przyjmowane do schroniska wyłącznie za pośrednictwem ekopatrolu Straży Miejskiej. Nie ma możliwości dostarczania ich osobiście. Nawet jeżeli zwierzę zostanie dowiezione do schroniska w inny sposób, to o zdarzeniu zostaje powiadomiona Straż Miejska, która bada okoliczności jego dostarczenia.

Telefon alarmowy do Straży Miejskiej: 986

Bezwzględnie wyłapywane i dostarczane do schroniska są zwierzęta pilnie wymagające pomocy ze względów ze względów humanitarnych oraz stwarzające zagrożenie poprzez swoje agresywne zachowanie. Pozostałe bezdomne psy i koty, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, mogą być wyłapywane i dostarczane do schroniska jedynie w miarę wolnych miejsc.

Schronisko zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 rozdz. 6 art. 21 (pozbawianie wolności zwierząt dziko żyjących) nie przyjmuje kotów w zadowalającej kondycji fizycznej potrafiących samodzielnie zdobywać pokarm. Na terenie schroniska przebywać mogą jedynie koty żyjące dotychczas w rodzinie ludzkiej dla których stan bezdomności stanowi istotne zagrożenie życia i zdrowia.


 
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!