Przekaż1%podatku

POMÓŻ BEZPOŚREDNIO
nr naszego konta:
47 1240 3259 1111 0000 2990 4428

+48 384 777 3
+48 605 329 442 ul. Witosa 96
26-600 Radom

Pomoc finansowa

pomoc finansowa

adomskie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami które administruje schroniskiem ma status organizacji pożytku publicznego i jest zarejestrowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod numerem KRS 0000200933. Wpłacając pieniądze na jego konto zyskują więc Państwo możliwość odliczenia ich, jako darowizny, od podstawy opodatkowania! Bardzo zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr. 54 z 2000 r. poz. 654 z późniejszymi zmianami) darowizny przeznaczone na cele wymienione w art. 4 pkt.15 (ekologia i ochrona zwierząt) ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873) zmniejszają podstawę opodatkowania zgodnie z treścią art. 18 ust.1 pkt 1 wyżej wskazanej ustawy – tak więc dokonanie darowizny na rzecz Radomskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt pozwala darczyńcy występującemu jako osoba prawna na odliczenie od dochodu darowizny do wysokości 10 % osiągniętego dochodu w stosunku rocznym.

Jednocześnie w myśl treści art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późniejszymi zmianami), osoba fizyczna jako darczyńca dokonujący darowizny na rzecz zarejestrowanej jako osoba prawna organizacji pozytku publicznego może odliczyć ją od dochodu do wysokości 6% osiągniętego dochodu w stosunku rocznym.

Ewentualne wpłaty prosimy kierować na konto: Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
02 1240 5703 1111 0010 3954 8736


Jednocześnie informujemy, że niezależnie od wyżej wymienionych darowizn, można przekazać na rzecz Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które administruje schroniskiem 1% podatku. Formalności zajmą Państwu niewiele czasu a przekazane pieniądze pomogą zwierzętom. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać naszą nazwę tj. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz nasz numer KRS: 0000200933. Na decyzję każdy ma czas do dnia złożenia przez niego zeznania podatkowego za ubiegły rok.

1% swojego rocznego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji przekazać może każda osoba, która uzyskała dochód podlegający opodatkowaniu (osoba pracująca na etacie, na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło, również osoba otrzymująca rentę lub emeryturę jeśli samodzielnie składa zeznanie podatkowe, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą).

Jeśli rozliczasz się z urzędem skarbowym przy pomocy ZUS, KRUS lub własnego zakładu pracy, a chcesz wesprzeć swoim podatkiem schronisko, musisz samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe. Należy pobrać z zakładu pracy PIT 11, wypełnić zeznanie i złożyć w urzędzie skarbowym.

Aktualności | Ogłoszenia

Pozostałe psy | Pozostałe koty

PRZYJACIELE SCHRONISKA

KONTAKT

48 384 77 73
biuro@rtoz.pl
ul. Witosa 96
26-600 Radom

GODZINY OTWARCIA

Listopad - Marzec: 11.00 - 15.00
Kwiecień - Październik: 11.00 - 17.00
Poniedziałek - schronisko nieczynne

PODMIOT ADMNISTRUJĄCY SCHRONISKIEM

Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami