Przekaż1%podatku

POMÓŻ BEZPOŚREDNIO
nr naszego konta:
47 1240 3259 1111 0000 2990 4428

+48 384 777 3
+48 605 329 442 ul. Witosa 96
26-600 Radom

Przyjęcia

pies

Zwierzęta są przyjmowane do schroniska wyłącznie za pośrednictwem ekopatrolu Straży Miejskiej. Nie ma możliwości dostarczania ich osobiście. Nawet jeżeli zwierzę zostanie dowiezione do schroniska w inny sposób, to o zdarzeniu zostaje powiadomiona Straż Miejska, która bada okoliczności jego dostarczenia.

Telefon alarmowy do Straży Miejskiej: 986

Bezwzględnie wyłapywane i dostarczane do schroniska są zwierzęta pilnie wymagające pomocy ze względów humanitarnych oraz stwarzające zagrożenie poprzez swoje agresywne zachowanie.

Schronisko zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 rozdz. 6 art. 21 (pozbawianie wolności zwierząt dziko żyjących) nie przyjmuje kotów w zadowalającej kondycji fizycznej potrafiących samodzielnie zdobywać pokarm. Na terenie schroniska przebywać mogą jedynie koty żyjące dotychczas w rodzinie ludzkiej dla których stan bezdomności stanowi istotne zagrożenie życia i zdrowia.

Aktualności | Ogłoszenia

Pozostałe psy | Pozostałe koty

PRZYJACIELE SCHRONISKA

KONTAKT

48 384 77 73
biuro@rtoz.pl
ul. Witosa 96
26-600 Radom

GODZINY OTWARCIA

Listopad - Marzec: 11.00 - 15.00
Kwiecień - Październik: 11.00 - 17.00
Poniedziałek - schronisko nieczynne

PODMIOT ADMNISTRUJĄCY SCHRONISKIEM

Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami