Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu
  Adopcja - warunki formalności
Zwierzęta są wydawane wyłącznie na miejscu

Osoba przyjmująca zwierzę do adopcji musi mieć ukończone 18 lat i posiadać przy sobie:

  • dowód osobisty
  • smycz
  • kaganiec w przypadku psa

W przypadku małych zwierząt kaganiec i smycz mogą być zastąpione przez pojemnik transportowy.

W przypadku adopcji psa przez zakład pracy (np. psy stróżujące) wyznaczona musi zostać konkretna osoba odpowiedzialna za opiekę nad zwierzęciem oraz zapewnienie mu odpowiednich warunków. Osoba ta musi być obecna w trakcie odbierania psa ze schroniska oraz posiadać przy sobie dokument tożsamości. Przez zapewnienie odpowiednich warunków dla psa pracującego rozumiemy:

  • odpowiednie, regularne i wystarczające ilościowo pożywienie
  • stały dostęp do wody
  • właściwe dla danej rasy schronienie na wypadek niepogody, mrozów lub nadmiernych upałów
  • możliwość swobodnego poruszania się po terenie zakładu pracy w ciągu co najmniej 8 godzin w czasie doby
  • bieżące zwalczanie pasożytów skóry
  • pomoc weterynaryjną w razie potrzeby

Szczegółowe informacje na temat procedury adopcji oraz ewentualnych kosztów (szczepienie, odrobaczanie) uzyskać można telefonicznie.

Osoba adoptująca zwierzę otrzymuje 1 egzemplarz umowy adopcyjnej oraz (jako potwierdzenie wniesienia datku na schronisko) dowód wpłaty KP.

        Umowa adopcyjna wraz z dowodem wpłaty KP jest dokumentem umożliwiającym uzyskanie szeregu zniżek np. na zakup niezbędnej dla zwierzęcia wyprawki i potem karmy a także zmniejszenia odpłatności za usługi weterynaryjne - patrz: pomoc po adopcji.

 
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!